Lekplatsutrustning

Säkerhet, service och lekglädje på lekplatsen

Tjänster

Underhåll på sommaren

Trädgårdsarbete

Vi tar hand om trädgårdar och grönska i parken. Gräsklippning, trädfällning och beskärning plantering av träd och buskar hör till de tjänster vi erbjuder inom detta område.

Trädgårdsrenovering

Stensättning 

Murning

Gräsklippning

Vi utför även regelbunden gräsklippning åt bostadsrättsföreningar, företag och myndigheter. Här ingår även större arbeten som kantklippning och höghöjdsklippning utmed väggarna med mera.

Underhåll på vintern

Sopning och upptagning av sand

Vi sopar och tar upp sand, och rensar alla asfalterade ytor från sand och grus. Gator, gångvägar, parkeringsplatser, skolgårdar och trottoarer hör till de miljöer där vi tar bort sanden. Lämplig tidpunkt för detta är på våren, april eller maj. Vi använder maskiner av olika storlek som sprutar vatten för att minska spridningen av damm.

Sandning

Vi sandar åt företag av olika slag, att vägar och stigar är ordentligt är viktigt för att man ska undvika olyckor. Kunder och hyresgäster ska känna sig trygga och undvika onödiga olyckor.

Snöskottning

Vi handskottar där det behövs och plogar med maskiner när kraven på snöskottning är större. Vi anpassar våra tjänster

Vi hjälper dig med vinter- och sommarunderhåll