Lekplatsutrustning

Säkerhet, service och lekglädje på lekplatsen

Lekplatser

Säkerhet

Här går vi i korta drag igenom vad som gäller när det handlar om ansvaret för säkerhet på lekplatser.

Det är fastighetsägaren, det kan vara bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller kommuner, som ansvarar för säkerheten på lekplatser. Detta gäller både att lekplatsen egenskaper ska upprätthållas (Plan och bygglagen) och att lekredskapen är säkra (Produktsäkerhetslagen).

balanslek

Exempel finns krav på underhåll av lekplatsutrustningen ska underhållas för att olycksrisken ska begränsas så mycket som möjligt.

En fastighetsägare som har en lekplats med redskap betraktas som en näringsidkare som tillhandahåller varor och tjänster till konsumenter. Produktsäkerhetslagen ställer hårda krav på att lekplatsutrustning ska vara säker.

Dessutom är det viktigt att upprätta och följa planer för besiktning, drift, kontroll och underhåll. Detta gäller både nyanlagda lekplatser och äldre, redan befintliga sådana.

Det är viktigt att göra kontinuerliga säkerhetsbesiktningar samt underhåll och reparationer av lekplatser och dess utrustning. Dessa besiktningar måste alltid göras av kompetent personal. Man bör dessutom vara noga med att dokumentera de säkerhetsåtgärder som utförs.

Under en besiktning av en lekplats ska följande kontrolleras:

  • Det stötdämpande underlaget vid klätterställningar, gungor etcetera.
  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken.
  • Storlek och mått på öppningar.
  • Utstickande och utskjutande delar måste säkras.
  • Säkerhetsavstånd. Gäller för hela redskapet och delar av detsamma.
  • Underhållskrav.
  • Tillgänglighet. Även funktionshindrade ska ha möjlighet till inspirerande och rörliga lekar på lekplatsen.

Vänd dig till oss om du är i behov av ny kvalitativ lekplatsutrustning. Vi tillhandahåller stryktåliga, säkra och fantasifulla redskap och kan även erbjuda tillsyn och service.

Vänd dig till oss om du är i behov av kvalitativ lekplatsutrustning