Lekplatser

Säkerhet på lekplatser

Här går vi i korta drag igenom vad som gäller när det handlar om ansvaret för säkerhet på lekplatser.

Det är alltid ägaren (skolan, förskolan, bostadsrättsföreningen, fastighetsägaren, kommunen eller privatpersonen) som ansvarar för säkerheten på lekplatsen. I säkerhetsarbetet ingår både att se till lekplatsens egenskaper upprätthålls (plan- och bygglagen) och att lekplatsutrustningen är säker (produktsäkerhetslagen). Exempelvis finns krav på att all lekplatsutrustning ska underhållas för att olycksrisken ska begränsas så mycket som möjligt. Produktsäkerhetslagen ställer hårda krav på att lekplatsutrustning ska vara säker.

lekplatsutrustning barn klättrar

Dessutom är det viktigt att upprätta och följa planer för besiktning, drift, kontroll och underhåll. Detta gäller både nyanlagda lekplatser och äldre, redan befintliga sådana.

Det är viktigt att göra kontinuerliga säkerhetsbesiktningar samt underhåll och reparationer av lekplatser och dess utrustning. Dessa besiktningar måste alltid göras av kompetent personal. Man bör dessutom vara noga med att dokumentera de säkerhetsåtgärder som utförs. Här kan vi hjälpa till med löpande besiktning och underhåll av er befintliga eller nyanlagda lekplats.

Under en besiktning av en lekplats ska följande kontrolleras:

  • Det stötdämpande underlaget vid klätterställningar, gungor etcetera.
  • Fallhöjder och fallskydd.
  • Storlek och mått på öppningar.
  • Utstickande och utskjutande delar som måste säkras.
  • Säkerhetsavstånd. Gäller för hela redskapet och delar av detsamma.
  • Underhållskrav.
  • Tillgänglighet. Även funktionshindrade ska ha möjlighet till inspirerande och rörliga lekar på lekplatsen.
  • Vänd dig till oss om du är i behov av ny kvalitativ lekplatsutrustning. Vi tillhandahåller stryktåliga, säkra och fantasifulla redskap och kan även erbjuda tillsyn och service.
Vänd dig till oss om du är i behov av kvalitativ lekplatsutrustning