Trygg och rolig lek
för barn i alla åldrar

Säkerhet, service och lekglädje på lekplatsen

Trygg och rolig lek
för barn i alla åldrar

Säkerhet, service och lekglädje på lekplatsen

Vi är experter på lekplatsutrustning

Finns det något som ger så mycket glädje och energi som lekande barn? Inget bostadsområde, ingen park, förskola eller skola är komplett utan en rolig, inspirerande och trygg lekplats. Vi producerar och installerar fantasifull och säker lekplatsutrustning av högsta kvalitet – för att barnen ska ha roligt och få röra på sig och för att du som förälder eller du som ledsagar barn i din yrkesroll ska kunna känna dig trygg. Barnens lek är allvar för oss!

Företräder du en skola, förskola eller kanske en bostadsrättsförening eller planeringsgrupp inom kommunen? Vi kan hjälpa dig med lekplatsutrustning som höjer livskvaliteten för både barn och vuxna i ditt område. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig tillrätta!

Lekställningar, gungor, rutschkanor, balanslek, sandlådor, gunglek och mycket annat  – hos oss hittar du allt som behövs för att barn i alla åldrar ska kunna ha roligt men samtidigt kunna leka säkert. Våra lekprodukter är av högsta kvalitet och finns i många färgglada och fantasieggande utföranden. Vi tillhandahåller även helhetslösningar som temalekparker, alltid med fokus på både lekglädje och säkerhet.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda i form av lekplatsutrustning!

lekplatsutrustning mamma med barn

Tillverkning, installation, tillsyn och service

Vi är heltäckande inom design, tillverkning och installation av lekplatsutrustning och har mer än 50 års erfarenhet av branschen. Vi erbjuder även löpande översyn och underhåll av befintliga lekplatser, för att se till att de fortsätter vara säkra och fungera som de ska, Vi gör helt enkelt allt för att barnen ska få en trygg och inspirerande lekstund ute i det fria.

Vi har dessutom ett stort sortiment av produkter som är anpassade för lek även för barn med funktionsvariationer. Alla ska kunna vara med och leka!

När vi anlägger en lekplats tar vi hand om hela processen. Vi skissar, projekterar, anlägger lekplatsen för att uppfylla högt ställda krav på både funktion och säkerhet. Dessutom kan vi besiktiga lekplatserna och ta hand om det viktiga löpande underhållet.

Vi specialanpassar alltid en lekpark utifrån platsen där den anläggs. Vi har kunskapen, erfarenheten, utrustningen och maskinerna som behövs för att utföra arbetet korrekt. I arbetet ingår ett flertal moment som schaktningar, plantering samt montering av redskap och utrustning.

Hållbar lekplatsutrustning för barn i alla åldrar

Tack vare våra många år i branschen har vi sedan länge den erfarenhet och kompetens som behövs för att anlägga en lekpark, från planering till färdigt projekt. Våra lekplatser har något för alla barn, och de flesta vuxna. Våra produkter innefattar allt som kan tänkas behövas på en välutrustad lekplats, från klätterställningar och rutschkanor till sandlådor, gungdjur och mycket annat. Vi har dessutom flera specialprodukter att erbjuda för den som vill erbjuda en riktigt unik lekupplevelse.

På våra lekplatser finns trygg och rolig lek för de allra yngsta såväl som för de barn som börjar närma sig tonåren. Det gör att de passar utmärkt på till exempel låg- och mellanstadieskolor eller i offentliga miljöer som parker. Lekplatserna utformas alltid för att passa alla, oavsett ålder eller fysiska förutsättningar.

Säkert för barnen, tryggt för föräldrarna

Just säkerheten är en aspekt som man inte får slarva med när det handlar om lekplatsutrustning. Varje år sker ungefär 19 000 olyckor på lekplatser och skolgårdar, enligt siffror från Konsumentverket. Många av dessa leder till att barn tvingas till akutsjukvård. Ett flertal av dessa olyckor beror på att fallutrymme och stötdämpande underlag inte uppfyller kraven. Vårt arbete med säkerhet kring lekplatsutrustning syftar till att minimera dessa olycksrisker.

Siffrorna talar sitt tydliga språk – kvalitativ lekplatsutrustning och regelbunden tillsyn och service är ett måste. Bra lekplatsutrustning och tillsyn bör alltid vara prioriterat av skolor, förskolor, kommuner och andra som har ansvar för lekplatser.

Det är ägaren till en lekplats som har ansvar för att lekplatsen upprätthålls i bra och säkert skick. Den kommun, skola, bostadsbolag eller bostadsrättsförening som beställer en lekplats har alltså detta ansvar. Som er samarbetspartner ser vi till att ni som kund uppfyller de krav på säkerhet som finns och erbjuder en trygg och säker lekmiljö för användarna, det vill säga de lekande barnen.

lekplatsutrustning

Vi projekterar, anlägger och renoverar lekplatser